You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tất cả sự kiện đều được mở cửa miễn phí cho công chúng. *

Logo ArtSpeaks
Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9
4:00-8:00pm

ARTSPEAKS: "Kết Nối Thơ và Mọi Người"
Kỷ Niệm 10 Năm Tổ Chức

The Historic Thomas Center
302 NE 6th Ave, Gainesville, FL 32601

Để biết thêm thông tin:  Trang Facebook về Sự Kiện

Giúp chúng tôi tôn vinh cộng đồng đa dạng và kết nối quốc tế tại Lễ Hội Quốc Tế Greater Gainesville năm nay. Thưởng thức các buổi biểu diễn và thuyết trình giới thiệu, thưởng thức các món ăn đa dạng cũng như tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch vụ do một số tổ chức địa phương của chúng tôi cung cấp! Đừng quên đăng ký ID Cư Dân Cộng Đồng!

Sau đó, thưởng thức bữa tối và đối thoại miễn phí tại sự kiện Longest Table, đồng thời giúp củng cố mối quan hệ và thống nhất cộng đồng đa dạng của chúng ta khi tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Gainesville và Quận Alachua.

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9
11:00am-3:00pm

Lễ Hội Quốc Tế Greater Gainesville

MLK Center
1028 NE 14th Street, Gainesville, FL 32601

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9
4:00-6:00pm

Longest Table

MLK Center
1028 NE 14th Street, Gainesville, FL 32601

Trang này được tài trợ bởi Ban Chỉ Đạo Hòa Nhập Người Nhập Cư ở Vùng Lân Cận Gainesville (GINI), do Dự Án Sức Khỏe Phụ Nữ Nông Thôn (RWHP) phát triển nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức Tuần Lễ Chào Đón.

RWHP

Welcoming America

RWHP