You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tất cả sự kiện đều được mở cửa miễn phí cho công chúng. *

IFÉ-ILÉ

IFÉ-ILÉ Dance Company là vũ đoàn Afro-Cuba nổi tiếng nhất ở Miami. Nổi tiếng với các điệu nhảy truyền thống Afro-Cuba, Mambo, Rumba, Conga, Chancleta, Son, Salsa và các điệu nhảy mang tính nghi lễ của người Orishas, công ty chúng tôi cũng tự hào được mang đến một tiết mục biểu diễn mang tính đương đại kết hợp giữa nhảy Hiện Đại và các vũ điệu Afro-Cuba.

Những người phụ nữ đang nhảy múa
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9
6:30-9:00pm

IFÉ-ILÉ

Các điệu nhảy đến từ Cuba và có nguồn gốc Châu Phi

The Hippodrome
25 SE 2nd Pl, Gainesville, FL 32601

Trang này được tài trợ bởi Ban Chỉ Đạo Hòa Nhập Người Nhập Cư ở Vùng Lân Cận Gainesville (GINI), do Dự Án Sức Khỏe Phụ Nữ Nông Thôn (RWHP) phát triển nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức Tuần Lễ Chào Đón.

RWHP

Welcoming America

RWHP