You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tuần Lễ Chào Đón là một chiến dịch hàng năm trên toàn quốc để giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng phong phú của cộng đồng chúng ta! Từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, hãy tham gia cùng chúng tôi tại cộng đồng Gainesville và chứng kiến quá trình tiếp tục dựng xây một cộng đồng thực sự hòa nhập và công nhận nhiều nền văn hóa và lịch sử của chúng tôi! Cho dù ăn mừng với chúng tôi tại Lễ Hội Quốc Tế Greater Gainesville đa văn hóa hàng năm hay xem chương trình biểu diễn của đoàn kịch nổi tiếng, chắc chắn quý vị sẽ thấy thú vị tại Tuần Lễ Chào Đón sắp được tổ chức này trong cả khía cạnh giải trí lẫn truyền cảm hứng!

Nhấp để tìm hiểu

Nhấp để tìm hiểu

Nhấp để tìm hiểu

Nhấp để tìm hiểu

Nhấp để tìm hiểu

Nhấp để tìm hiểu

Trang này được tài trợ bởi Ban Chỉ Đạo Hòa Nhập Người Nhập Cư ở Vùng Lân Cận Gainesville (GINI), do Dự Án Sức Khỏe Phụ Nữ Nông Thôn (RWHP) phát triển nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức Tuần Lễ Chào Đón.

RWHP

Welcoming America

RWHP