You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tout evènman yo gratis epi yo ouvè ak piblik la. *

19YÈM FESTIVAL FIM LATINO (2023)
Lig Fanm Latin

(8 jiska 18 Septanm)

Lig Fanm Latino yo (The Latina Women’s League) fyè pou l prezante 19yèm Festival Fim Latino nan Gainesville (Gainesville Latino Film Festival, GLFF), 14 jiska 24 Septanm 2023.

Pou w jwenn plis enfòmasyon:  Lig Fanm Latin oubyen Paj Facebook Festival Fim Latino nan Gainesville
A Bruddah's Mind
Jedi 14 Septanm
6:00-8:00pm

A Bruddah's Mind/Cabeça de Nêgo

Harn Museum of Art
3259 Hull Rd., Gainesville, FL 32601

In the Heights
Vandredi 15 Septanm
6:00pm-8:30pm

In the Heights

Florida Museum of Natural History
3215 Hull Rd., Gainesville, FL 32601

Coco
Samdi 16 Septanm
2:00pm-5:00pm

Coco

Headquarters Library (ACLD)
401 E University Ave., Gainesville, FL 32601

Entre Fuego y Agua
Dimanch 17 Septanm
3:30pm-5:30pm

Between Fire and Water / Entre Fuego y Agua

UF Smathers Library
302 NE 6th Ave., Gainesville, FL 32601

Pelo malo
Jedi 21 Septanm
6:00pm-8:00pm

Bad hair / Pelo malo

Harn Museum of Art
3259 Hull Rd., Gainesville, FL 32601

From the Land to your table
Vandredi 22 Septanm
6:00pm-8:30pm

From the Land to your table / ¿Qué culpa tiene el tomate?

Florida Museum of Natural History
3215 Hull Rd., Gainesville, FL 32611

Encanto
Samdi 23 Septanm
2:00pm-5:00pm

Encanto

Headquarters Library
401 E University Ave., Gainesville, FL 32601

Bacurau
Dimanch 24 Septanm
3:30pm-5:30pm

Bacurau

UF Smathers Library
1545 W University Ave., Gainesville, FL 32603

Mija
Wednesday, October 11th
6:00pm-8:00pm

Mija

Matheson History Museum
513 E University Ave., Gainesville, FL 32601

Se Komite Pilotaj GINI an (the GINI Steering Committee) ki finanse sit sa a, se RWHP ki te devlope l pou selebre 11yèm anivèsè Semèn Byenvini an.

RWHP

Welcoming America

RWHP

Tradiksyon ki fèt yo te posib gras ak sipò gouvènman Distri Alachua a.